soutěž
Velká vánoční soutěž nejen o Cyberpunk

Velká vánoční soutěž nejen o Cyberpunk
Velká vánoční soutěž nejen o Cyberpunk
00:00, 10.12.2020

Vyhlásenie prebehlo formou videa a nižšie nájdete osem výhercov. Keďže však ešte nie je výber cien uzatvorený, kompletné údaje budú doplnené priebežne.

 • 1. Roman Gelien (AC)
 • 2. Kazimír (moju bradu)
 • 3. Bibka Bejka (HyperX Alloy Elite 2)
 • 4. Anton Strelec (Cyberpunk 2077)
 • 5. Kristína Načínová (repro sústavu)
 • 6. Libor Plevač (bytovú kameru)
 • 7. Viktor Rúžička (myš)
 • 8. Roman Hedbávny (podložka pod myš)

 • Gratulujeme, zároveň však dodávame, že profily ešte preveríme pre možnú duplicitu a zámerné porušenie pravidiel.

  Klik pro zvětšení (Velká vánoční soutěž nejen o Cyberpunk)

  Pravidla soutěže
 • 1 . Pořadatel soutěže
 • Organizátorem soutěže je herní portál CzechGamer.
 • 2. Kdo může soutěžit?

 • Tato soutěž je určena všem občanům České a Slovenské republiky starším osmnácti let

 • 3. Jak se soutěže platně zúčastnit?

 • Soutěžícím se stane ten, kdo odpoví na soutěžní otázky a odpověď doručí pořadateli uvedeným postupem a v uvedené formě nejpozději do data uvedeného v pravidlech soutěže. V případě neuvedení těchto údajů nebo uvedení zjevně nepravdivých údajů bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se soutěže jen jedenkrát. Opakované hlasování jedním soutěžícím je důvodem pro vyřazení ze soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěžícího vyřadit i v případě důvodného podezření z opakovaného hlasování.

 • 4. Ceny

 • Počet a druh výher je stanoven vždy individuálně pro každou pořádanou soutěž a je uveden v pravidlech soutěže. Každý výherce má nárok pouze na jednu výhru.

  Výhry budou předány výhercům pořadatelem, popřípadě partnerem soutěže. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné zpoždění ze strany partnerů soutěže.

 • 5. Výherce

 • Pořadatel výherce vybere z odpovědí zaslaných v daném časovém termínu a jejich odesilatelé získají cenu uvedenou v soutěži. Výherci budou vyhlášeni na webu do jednoto týdne od startu soutěže. Výherce kontaktuje pořadatel soutěže e-mailem/FB. Pokud výherce neodpoví na e-mail/FB do týdne, ztrácí nárok na výhru a bude vylosován náhradní výherce.

 • 6. Další pravidla

 • V případě, že pořadatel zjistí, že výherce uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje pravidla soutěže, nemá na výhru nárok a dle výše uvedených podmínek stanovení výherce bude určen další výherce. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách a Facebooku.

 • 7. Osobní údaje

 • Registrací do soutěže soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v odpovědním formuláři, fotografiích a videích budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely splnění povinností vyplývajících ze soutěže (tedy zejm. předání výhry). Data nebudou použita pro jiné účely a po ukončení soutěže budou vymazána.

 • 8. Závěrečná ustanovení
 • Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 10. 2020

  
  CGwillWin