hw
Joe Biden začne skúmať dôvody nedostupnosti grafických kariet

Joe Biden začne skúmať dôvody nedostupnosti grafických kariet
10:10, 25.02.2021

Novozvolený prezident Spojených Štátov Amerických, Joe Biden sa s vervou pustil do práce a jednou z jeho mnohých agend je aj snaha poodkryť dôvody vysokého nedostatku polovodičov potrebných na výrobu grafických kariet. Vďaka týmto súčiastkam sa momentálne stále nedá zaobstarať konzola značky PlayStation 5 ako aj konkurenčný Xbox Series X, avšak to je samozrejme len špička veľkého ľadovca.

Celkový nedostatok čipov bol logicky vyvolaný celosvetovou pandémiou a všemožnými obmedzeniami, avšak chaos ohľadom naplnenia obrovského dopytu zo strany firiem ako AMD a Qualcomm za sebou ťahá chvost rovnako hladnej konkurencie, kam spadá pochopiteľne aj SONY a Microsoft. Prezident chce prešetriť celkovú situáciu okolo nemožnosti dovážať spomínané súčiastky do USA a rovnako tak preskúmať možnosti ohľadom domácej produkcie spomínaných polovodičov.


DALŠÍ

CGwillWin