Hranie hier v detstve prospieva inteligencii

Hranie hier v detstve prospieva inteligencii
18:12, 17.05.2022

Aj keď nasledujúca štúdia nejako zásadne nemení to, čo sme už v zmysle škodlivosti videohier na v minulosti testované vzorky nevedeli, naďalej rozširuje odborníkmi uznávané povedomie o tom, že hranie vhodných hier počas detstva nijako neškodí samotnému vývoju, ba naopak mu pomáha.

Štúdia ABCD sledovala vývoj mozgu u 9855 detí vo veku od 9 do 10 rokov a to počas 24 mesiacov. Cieľom bolo sledovať prípadné zmeny v inteligencii detí hrajúcich videohry a využívajúcich sociálne siete. Je totižto všeobecne známe, že inteligencia nie je vyložene len genetickou záležitosťou a je možné ju navyšovať aj na základe rôznych podnetov, vrátane videohier. Výskum sa zameriaval na čas pri ktorom deti hrali hry ale súčasne využívali aj iný interaktívny softvér vrátane sociálnych médií - pointou bolo nechať účastníkov reagovať na nové podnety a riešiť rôzne situácie bez toho aby sa cítili nekomfortne.

Výsledkom štúdie je, že hranie ako také inteligenciu nenarušuje v negatívnom zmysle a ba naopak jej pomáha sa zlepšovať. Deti vo veku od 9 do 10 rokov, ktoré počas dvojročného testu hrali viacej než iné, vykazovali najväčší nárast inteligencie (išlo o 2,5 % v rámci vekového priemeru). Nárast dokonca nastal aj počas interakcie pri sledovaní televízie, kam môže spadať ovládanie a orientácia v aplikáciách a snaha pochopiť jednotlivé procesy výberu videí či iného obsahu. Aj keď sa v iných vzorkách navýšenie inteligencie nedostavilo, ani hry a ani sociálne médiá, či len obyčajné sledovanie televízie, nespôsobovali pokles IQ a tak samozrejme už dávno neplatí, že konzumovanie takéhoto obsahu môže pokriviť ľudský organizmus počas vývinu.

Cez to všetko pozitívne čo vyššie zaznelo, sa profesor Torkel Klingberg, vedúci štúdie, vyjadril pomerne jasne na margo dopadu hrania/socializovania smerom ku fyzickej aktivite, školným výsledkom, spaniu a podobne. Tieto aspekty jeho štúdia nijako neskúmala a tak samozrejme nie je možné akúkoľvek mieru škodlivosti v tomto ohľade vyvrátiť ani potvrdiť.


DALŠÍ

CGwillWin