Pokémon Let's Go sa stal najžiadanejšou hrou na Switch

Pokémon Let's Go sa stal najžiadanejšou hrou na Switch
08:22, 23.11.2018

A stačilo mu na to obyčajných sedem dní! Spoločnosť Nintendo po boku Pokémon company môže začať opäť oslavovať, keďže neutíchajúci celosvetový hlad po každej novej hre z tejto populárnej IP sa opäť prejavil. Počas siedmich dní si túto dvojitú exkluzivitu na Switch zakúpilo viac ako tri milióny hráčov a samotný Pokémon Let's Go je aj z toho dôvodu najpredávanejšou hrou na danú platformu. Gratulujeme.


DALŠÍ

CGwillWin