GTA 6 je v produkcii a na štarte príde ako menšia hra

GTA 6 je v produkcii a na štarte príde ako menšia hra
08:07, 16.04.2020

Nasledujúce informácie pochádzajú z fundovaného serveru Kotaku, ktorý sa počas dlhšej štúdie rozprával s celkovo 15 bývalými zamestnancami spoločnosti Rockstar Games. Išlo o zaujímavú štúdiu zbierania faktov, nie len na margo produkcie šiestej radovej časti ich vôbec najslávnejšej série GTA, z ktorej vyplýva nasledujúca skutočnosť.

Rockstar, aj na naliehanie súčasných potrieb a celosvetových problémov, výrazne mení internú politiku vývoja videohier a to hlavne voči samotným zamestnancom firmy. Ich náplň práce už nepodlieha vyložene len tvrdej drezúre za zatvorenými dverami, bez možnosti sa najesť a napiť a nevidieť svojich blízkych niekoľko dni v kuse. Vývoj je, podľa anonymných informácií, teda oveľa flexibilnejší a po stránke socializácie aj profesionálnejší.

V tejto súvislosti sa spomína aj započatá produkcia spomínanej "šestky" značky GTA, ktorú však už nemáme očakávať v tak enormnom obsahu. Ide o novátorský prístup vývoja, kde nám na štarte predaja dodajú akúsi veľkosťou polovičatú hru a postupne do nej budú pridávať nový a nový obsah, samozrejme za nateraz neznámych podmienok. Cez to všetko ale má ísť o plnohodnotný AAA sandbox, ktorého kvalita nijako neklesne a kde si Rockstar bude chcieť udržať svoju takmer nepoškvrnenú povesť.


DALŠÍ

CGwillWin