Dying Light 2 je oficiálne hotový

Dying Light 2 je oficiálne hotový
14:16, 01.12.2021

Kto by to bol ešte pred začiatkom práve končiaceho sa roka povedal, že niečo takéto môže zaznieť éterom; Dying Light 2 je GOLD! Avšak skutočnosť je taká, že spoločnosť Techland aktuálne hlási reálne ukončenie vývoja a nič tak už nebráni tomu aby sa 4. 2. 2022 Dying Light 2 Stay Human dostal von pre PC a konzoly.


DALŠÍ

CGwillWin