Konečne poznáme čísla predajov PlayStation hier na PC

Konečne poznáme čísla predajov PlayStation hier na PC
09:55, 26.05.2022

O tom, že sa SONY naplno púšťa do prípravy portov ich PlayStation exkluzivít nasmerovaných do PC vôd dávno vieme. Niekoľko kedysi samostatných PS exkluzivít je už dlhší čas na Steame a dnes máme konečne možnosť pozrieť sa, ako sa porty SONY vlastne vyplatili.

  • God of War (vydaný na PC 14. 1. 22) dodnes predal 971 000 kusov z čoho bola tržba 26,2 miliónov dolárov.
  • Days Gone (vydaný na PC 18. 5. 21) dodnes predal 852 000 kusov z čoho bola tržba 22,7 miliónov dolárov.
  • Horizon: Zero Dawn (vydaný na PC 7. 8. 20) dodnes predal 2,39 milióna kusov z čoho vyrobil obrat cca 60 miliónov dolárov.
  • Klik pro zvětšení (Konečne poznáme čísla predajov PlayStation hier na PC)


    DALŠÍ
    
    CGwillWin