Biomutant ukazuje akčné súboje

Biomutant ukazuje akčné súboje
15:56, 25.03.2021

Tento rok je toho tešenia sa rozhodne pomenej a tak sa všetky dátumom už potvrdené a súčasne aj zaujímavé produkcie dostávajú právom do hľadáčika odbornej ale aj laickej verejnosti. Dôkazom tejto skutočnosti je stále pretrvávajúci záujem o akčnú sandbox RPG Biomutant, ktorá sa v produkcii Experiment 101 a za financovania THQ Nordic, ocitne na scéne 25. 5. 2021. Dnes si máme možnosť prezrieť nový trailer plný súbojových momentiek, aký vyššie opísanú skutočnosť len podtrháva.


DALŠÍ

CGwillWin