hw
Klimatická kríza ovplyvňuje rozhodovanie rodičov o nakupovaní, tvrdí nová štúdia HP

Klimatická kríza ovplyvňuje rozhodovanie rodičov o nakupovaní, tvrdí nová štúdia HP
12:28, 03.08.2023

Spoločnosť HP zverejnila svoju výročnú správu o udržateľnom vplyve, v ktorej podrobne opisuje pokrok spoločnosti pri plnení jej komplexných a odvážnych environmentálnych a sociálnych cieľov. Spoločnosť HP v tejto súvislosti podniká konkrétne kroky, ktorých výsledkom je:

● Od roku 2019 znížila svoju absolútnu uhlíkovú stopu o 18 %. Tým sa priblížila k svojmu cieľu dosiahnuť do roku 2040 čisté nulové emisie uhlíka.

● Spoločnosť HP znížila množstvo jednorazových plastových obalov o 55 % v porovnaní s rokom 2018.

● Odstránenie odlesňovania 32 % všetkého papiera používaného v produktoch a službách HP, pričom cieľom je 100 %.

● Vďaka nemu sa podarilo urýchliť digitálnu rovnosť pre viac ako 21 miliónov ľudí; cieľom je 150 miliónov ľudí do roku 2030.

● Snaží sa vytvárať zdroje rôznorodých talentov, pričom 46 % nových zamestnancov v USA v minulom roku pochádzalo z rasových alebo etnických menšín.

Pri príležitosti vydania správy spoločnosť HP uskutočnila aj prieskum spoločnosti Morning Consult, ktorý odhalil, aké kroky ľudia podnikajú v súvislosti so zmenou klímy: od každodenných rozhodnutí až po dlhodobé plánovanie rodiny. Z prieskumu zameraného najmä na rodičov vyplynulo, že 91 % z nich sa obáva, že klimatická kríza zmení ich život a nákupné zvyky. Viac ako polovica opýtaných (53 %) uviedla, že to ovplyvnilo ich názory na plánovanie väčšieho počtu detí. Štyridsaťtri percent respondentov uviedlo, že prehodnotili prácu v spoločnosti na základe jej angažovanosti v environmentálnych a sociálnych otázkach.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že mnohí respondenti uprednostňujú značky, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy. Takmer dve tretiny (64 %) respondentov uprednostňujú výrobky, ktoré pochádzajú z udržateľných zdrojov, a 60 % respondentov tvrdí, že udržateľné postupy spoločností zohrávajú veľkú úlohu pri ich nákupných zvyklostiach. A to aj napriek zisteniu, že veľká väčšina rodičov (84 %) si uvedomuje, že životné náklady rastú, a viac ako polovica (57 %) sa domnieva, že zapojenie sa do ekologických postupov si vyžaduje veľa času.

„Rodiny, rovnako ako všetci naši zákazníci, sa spoliehajú na to, že ich spoločnosť HP spojí s vecami, ktoré sú pre nich najdôležitejšie, či už ide o prácu, zábavu alebo blízkych," povedala Michele Malejki, vedúca oddelenia sociálneho vplyvu.

Dnešní rodičia čelia mnohým tlakom vrátane klimatickej krízy. Preto ideme nad rámec obchodného myslenia. Ľudia prijímajú osobné opatrenia a väčšina z nich je presvedčená, že konať musia aj kľúčoví hráči v podnikovej sfére. Viac ako polovica z nich (51 %) si na rozdiel od zákazníkov (36 %) myslí, že spoločnosti by mali prijať opatrenia v oblasti klímy.

Spoločnosť HP sa snaží byť najudržateľnejšou a najférovejšou technologickou spoločnosťou. V roku 2021 si stanovila progresívne ciele v oblasti vplyvu na udržateľnosť v troch oblastiach, v ktorých verí, že môže dosiahnuť najväčšie zmeny. Sú to opatrenia v oblasti klímy, ľudské práva a digitálna rovnosť. Správa za rok 2022 podrobne opisuje pokrok vo všetkých troch opísaných oblastiach vrátane hodnotových reťazcov s nulovým čistým uhlíkom, ochrany lesov, vytvárania obehového hospodárstva a budovania kultúry rovnosti. Zrýchlenie digitálnej rovnosti na celom svete považuje za príležitosť pre tradične vylúčené komunity uspieť v digitálnom hospodárstve.

Prieskum spoločnosti Morning Consult sa uskutočnil od 18. do 26. 5. 2023 na vzorke 5 007 dospelých v USA, Spojenom kráľovstve, Indii, Mexiku a Singapure.


DALŠÍ

CGwillWin