hw
speciál
ASUS pokračuje na vlne inovácií

ASUS pokračuje na vlne inovácií
ASUS pokračuje na vlne inovácií
11:23, 25.11.2022

Tunajšie zastúpenie spoločnosti ASUS objektívne spadá do kategórie správne nastaveného komunikačného subjektu, ktorý si od novinárov s radosťou zbiera (odpustite to anglické slovo) feedback a posúva ho ďalej vedeniu. Aj preto máme možnosť, rok od roku, recenzovať notebooky, ktoré sa neustále ohýbajú do názorového spektra odborníkov (ak týmto termínom zvládnete označiť nejaké odborné press spektrum). Nie len z tohto dôvodu, sa v súvislosti s produktmi značky ASUS nebojím často vyťahovať slovné spojenia ako; moderná inovácia a udávanie trendov. Aktuálne sme sa mali možnosť postaviť pred ono spomínané vedenie a to v príjemnom prostredí jedného nemenovaného Pražského urbanistického podniku, kde nám boli v krátkosti zrekapitulované úspechy ASUSu za posledné obdobie a súčasne sme si mohli opäť siahnuť na ich aktuálne novinky.

Vždy o krok pred...

Klik pro zvětšení (ASUS pokračuje na vlne inovácií)

• Podporovať udržateľné zadávanie verejných zákaziek a zvýšiť používanie ekologicky šetrných materiálov vo výrobkoch a obaloch o 100 %

• Využívanie 100 % obnoviteľnej energie v prevádzkových centrách na Taiwane do roku 2030 a v globálnych centrách do roku 2035

• Zaistiť, aby kľúčoví dodávatelia do roku 2025 dosiahli zníženie miery uhlíkovej náročnosti o 30 %

• Kľúčové produkty vykazujú 30 % energetickú účinnosť nad štandardom Energy-Star

• Dosiahnuť ciele v oblasti pracovných a ľudských práv dokončením 100 % auditov RBA u kľúčových dodávateľov tretích strán a zaistiť, aby boli prijaté všetky nevyhnutné nápravné opatrenia

• Využívať zodpovedne nerastné suroviny tým, že 100 % tantalu, cínu, volfrámu, zlata a kobaltu bude pochádzať z kvalifikovaných hút

• Zintenzívnenie digitálnej transformácie a inovačného úsilia s cieľom 100 % rastu tvorby udržateľnej hodnoty

• Posilniť spoluprácu s priemyslom a akademickou sférou s cieľom kultivovať talentyVyššie vidíte rozpis plánov spoločnosti ASUS pre nadchádzajúce obdobie, ktoré pointu z úvodu článku dokonalo podtrhávajú, ostatne časť z toho sa už dávno deje o čom som vás dozaista presvedčil počas recenzovania tohtoročných modelov laptopov, tabletov a vecí s nimi spojených. Dajme teraz ekológiu bokom, o jej dôležitosti sa samozrejme hovoriť musí, ale to slovíčko "musí" má veľa významov. Skôr by som rád podtrhol toľko proklamované udávanie moderných trendov v hardvérom svete, čo asi najlepšie reprezentuje ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Jeden z prvých skladateľných počítačov s ohybným displejom je z pohľadu praktickosti možno stále nedotiahnutým dielom, avšak Star Trek efekt, ako to ja rád nazývam, sa neupečie cez noc a pokrok bez prvého dieliku môže len sotva niekedy nastať. Aj preto som rád, že ASUS v tomto ohľade neprestáva inovovať a posúva hranicu nazerania na využiteľnosť notebookov tým správnym smerom. Už teraz sa teším na ich budúcoročnú líniu laptopov, v ktorej sa dozaista nájde niečo, čo mi zase posunie sánku smerom k zemskému jadru.

Inovácie nekončia

Klik pro zvětšení (ASUS pokračuje na vlne inovácií)

PS: na akcii som mal možnosť si naživo ohmatať aj limitovanú edíciu ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition, ktorý je rovnako ďalšou pečiatkou spomínaných tvrdení ohľadom pokrokovosti predmetného výrobcu.


CGwillWin